Oczyszczalnia w Cięcinie

W Cięcinie  zmodernizowano oczyszczalnię ścieków.