9 nowych radiowozów zasili jednostki w powiecie bielskim.