Nowe ronda

MZD planuje przebudowę skrzyżowań w ciągu ulic Sempołowskiej i Dmowskiego.