Niewykorzystany milion złotych

Poseł Kotkowska zarzuca władzom miasta, że nie wykorzystały pomocy finansowej przyznananej na likwidację szkód spowodowanych przez ulwene deszcze w roku 2009.