Niechciana pomoc?

Poseł Kotkowska chce pomóc załodze w negocjacjach  z MInistrem Skarbu Państwa-spółka pracownicza nie chce upolityczniania prywatyzacji Bezalinu.