Nie było klimatu by wyjść do ludzi

W Poznaniu zakończyła się konferencja ONZ dotycząca zmian klimatycznych.  Dyskutowano o klimacie, ale nie było klimatu by do dyskusji włączyć mieszkańców Poznania.  O toczących się obradach poznaniakom przypominał tylko,  trwający przez całe  dwa tygodnie, happening zorganizowany przez Klub Gaja na placu Wolności.