Prima Aprilis raczej nie stał się okazja do żartów a w każdym razie taki wniosek można wyciągnąć z sondy ulicznej, zrealizowanej przez uczniów z Asnyka.