Dzięki działaniom jednej z grup Teatru Grodzkiego osoby niesłyszące mogą być wykonawcami muzyki.