Muzyka "Małego Wiednia"

W Bielsku-Białej odbywa się kolejna edycja Strauss Festival.