Młodzież mówi BEZPIECZNIEJ!!!

W miniony weekend odbyły się XVII OGÓLNOPOLSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA, KULTURY RUCHU I RATOWNICTWA DROGOWEGO.