"Mentalne okowy komunizmu"

Na ostatniej sesji Rady Miasta doszło do spięcia pomiędzy prezydentem Krywultem a posłem Piętą.