Trailer wyprawy "Tripowóz jedzie na Zachód" pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej, przygotowany przez bielszczan jeżdżących tym kolorowym wozem, w całości zrealizowany w naszym mieście.
Pomysł i realizacja: www.tripowoz.pl