Lipa 2010

Po raz kolejny do SCK Best przyjechali młodzi poeci i prozaicy.