Jak co roku, w lesie na Błoniach w Bielsku-Białej, przy stole ołtarzowym Jan bielscy Ewangelicy odprawiają swoje nabożeństwo