Leon Tarasewicz

Rozmowa z twórcą "Muralu dla Bielska-Białej" tuż po oficjalnym odsłonięciu dzieła na ścianie Gemini Park.