Nagroda starosy bielskiego za działalność społeczną i kulturalną.