Krzyże Świtonia

Materiał archiwalny TVBielsko, dotyczący głośnej sprawy krzyży na żwirowisku przy byłym obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.