Krywult bez poparcia Platformy

Kandydatem na prezydenta z ramienia PO będzie Krzysztof Michalski.