Kolejne przejście do remontu

Przejście pod ul. 3 Maja zyskało nowy blask, teraz kolej na  przejście pod ul. Piastowską.