Kierunki zamawiane na ATH

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę uczelni uczestniczących w programie Kierunki zamawiane. Wśród wybranych przez ministerstwo uczelni znalazła się Akademia Techniczno-Humanistyczna z kierunkiem automatyka i robotyka, prowadzonym na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki.