K. Kopczyński-Malarstwo

Z okazji setnej rocznicy urodzin K.Kopczyńskiego  w Galerii BWA zorganizowano wystawę poświęconą malarstwu, tego, jednego z najwybitniejszych malarzy tworzących w Bielsku-Białej, współzałożyciela grupy "Beskid"