Józef Sanak

Zmarł Józef Sanak - jeden z najbardziej znanych duchownych diecezji bielsko-żywieckiej. 

Z rąk prezydenta Lecha Wałęsy odebrał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,  Wojsko Polskie uhonorowało go stopniem majora, a władze NSZZ "Solidarność" nadały mu tytuł honorowego członka związku.