Jak będziecie spędzać ferie?

Zapytaliśmy bielską młodzież o to, jakie mają plany na ferie.