Interpelacja w sprawie MZK

Już w drugim dniu funkcjonowania nowych zasad wchodzenia do autobusów miejskich, sprawa ta trafiła pod obrady Rady Miasta w Bielsku-Białej