Gotycka perła Starego Bielska

Tryptyk w kościele św. Stanisława otwiera się przy dźwiękach średniowiecznej muzyki.