Gmina nie odda pieniędzy za przedszkola

Prezydent Krywult ustosunkował się do wypowiedzi poseł Kotkowskiej o zwrocie opłat za przedszkola.