GANDAHAR pod Sferą

Kolejnym zespołem, który wystąpił w ramach "Letniej Sceny Sfery" był zespół GANDAHAR.