Film zrealizowany przez BTV Studio Sp. z o. o.. Autor filmu - Marcin Szendoł. Mikroprojekt pn. "Kultura w kalejdoskopie" - promocja atrakcji kulturowych polsko-czeskiego pogranicza.” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.