Pomimo trwającej pandemii, projekty mające na celu poprawę jakości naszego środowiska są finansowane i realizowane.