Loty patrolowo - gaśnicze, dofinansowanie dla harcerzy, szopy pasterskie i wielki grzyb.