Program współfinansowany przez WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 3400 zł.