"Orla Brać" - krąg instruktorski działający przy Hufcu Beskidzkim.