Odwiedziliśmy nowe miejsce na mapie ekologicznej edukacji, podczas warsztatów budowy domków dla dzikich zapylaczy.