Decyzja zapadła

Ostatecznie postanowiono, że LO im. Asnyka zostanie przeniesione  na Złote Łany do budynku Gimnazjum nr 2.