Czy Miasto odda pieniądze rodzicom?

Zdaniem posłanki Bożeny Kotkowskiej gmina będzie musiała oddać pieniądze pobrane w ramach tzw. opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu.