Na drogach krajowych, dojazdowych, w okolicach cmentarzy i kościołów
rozpoczęła się  policyjna akcja "Znicz".