Rozmowa z Janem Borowskim, dyrygentem Chóru Akademickiego ATH