Czekamy na ostateczne wyniki głosowania mieszkańców.