Spotkanie z Khenpo Tsultrim Tenzinem Rinpocze - nauczycielem z Nepalu.