Bolek i Lolek na dukacie lokalnym

29 stycznia w Bielsku-Białej wejdą do obiegu dukaty lokalne z Bolkiem i Lolkiem. Emisji dukatów towarzyszć będzie gra miejska.