Boju o zwrot opłaty ciąg dalszy

Poseł Kotkowska nadal zachęca rodziców do składania wniosków o zwrot opłaty za przedszkola.