Boisko jak nowe

Jeszcze nie teraz. Dopiero ruszył remont na boisku w Wapienicy.