Blok bez dojazdu

Blok przy ul. Dembowskiego 16 praktycznie pozbawiony jest drogi dojazdowej, to jednak nie jedyny problem mieszkających tu 40 rodzin.