Błękitny Krzyż

Ośrodek readaptacyjny Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż pomaga osobom uzależnionym i ich rodzinom.