Bielkon w likwidacji

Pracownicy Bielskiej fabryki Bielkon z dniem 12 listopada zostali poinformowani o likwidacji zakładu. Linia produkcyjna zostanie przeniesiona do Bośni.