Poznajcie życie we wczesnośredniowiecznej osadzie w Strumieniu. Białogród-Osada Warowna z X w.