Bezpłatny wstęp na wystawy

Galeria Bielska BWA udostępnia wszystkim widzom bezpłatne oglądanie wystaw od 1 września do 31 grudnia 2010 roku.