Akademicka innowacyjność

Centrum Innowacji i Transferu Technologii ATH zajmuje się nowymi wyzwaniami dla nauki i przedsiębiorczości.