Żaden podmiot nie odpowiedział na zaproszenie do rozmów w sprawie nabycia akcji spółki TS Podbeskidzie ogłoszone przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Nie wiadomo czy dojdzie do trzeciej próby znalezienia inwestora klubu.

Zgodnie z treścią ogłoszenia, przedmiotem rozmów miało być ustalenie ceny zbycia jednego z trzech pakietów akcji TS Podbeskidzie - dwóch po 23.154 akcji (po 20 proc. akcji) oraz jednego pakietu obejmującego 5.788 akcji spółki (4,99 proc.), określenie wartości i czasu trwania zobowiązań sponsoringowych nabywcy wobec spółki, a także określenie sposobu zabezpieczenia przez nabywcę wykonania zobowiązań.

Odpowiedź na zaproszenie do rozmów należało złożyć w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w terminie do 9 sierpnia. Podobnie jak w pierwszej terminie, nie zgłosił się żaden zainteresowany podmiot. Jak dowiedział się portal w Ratuszu, obecnie analizowana jest kwestia ponownego ogłoszenia chęci zbycia pakietu akcji spółki TS Podbeskidzie. Decyzja w tej sprawie zapadnie w najbliższych dniach.

Obecnie spółka posiada dwóch akcjonariuszy. Są nimi gmina Bielsko-Biała, która posiada pakiet 65 proc. akcji oraz firma Polskie Mięso i Wędliny "Łukosz", która posiada 35 proc. akcji klubu.

bak

Foto: Nad Dachami