„Rozstanie”. Dyplomanci pracowni Leona Tarasewicza i Pawła Susida 31 marca – 22 kwietnia 2012 (sala górna)


Wystawa prac dyplomowych powstałych w pracowni prof. Leona Tarasewicza i Pawła Susida na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Działająca od 1996 roku na Wydziale Malarstwa ASP pracownia, status katedry uzyskała w 2004 roku, a od 2009 roku znalazła się w strukturze nowego Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii – już jako Pracownia Przestrzeni Malarskiej.

Na wystawie prezentują swoje prace dyplomowe absolwenci z 2011 roku: Radosław Jastrzębski, Justyna Kisielewicz, Aleksandra Kowalczyk, Grzegorz Kozera, Elżbieta Król i Zuzanna Ziółkowska.

Leon Tarasewicz był dla studentów nie tylko mistrzem, ale także przyjacielem, opiekunem i mentorem zachęcającym do pielęgnowania własnej osobowości, rozwijania zainteresowań, poszukiwania odpowiednich dla siebie środków wyrazu.

„Do Galerii Bielskiej BWA wystawa trafiła po kilku miesiącach, kiedy absolwenci ostatniego rocznika Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie okrzepli już nieco w swojej dorosłości i niezależności od uczelni. Każdy z tej szóstki podąża już własną drogą, jednak rozstanie wciąż nie jest pełne, ciągle do siebie wracają. Bielsko-Biała nie jest przypadkowym miejscem tej prezentacji: kilkoro z tej grupy studentów pomagało tu swojemu Profesorowi  w malowaniu ogromnego muralu na ścianie Centrum Handlowo-Rozrywkowego Gemini Park, którego odsłonięcie miało miejsce w grudniu 2009 roku” – przypomina Agata Smalcerz, dyrektor Galerii Bielskiej BWA.

Wystawa jest drugą prezentacją prac wychowanków prof. Leona Tarasewicza. Pierwsza – pod tytułem „DyploMY 2011” – odbyła się jesienią 2011 roku w galerii Klimy Bocheńskiej w Warszawie.